Strålningsdetektorer för fordonskontroll

Mätning av aktivitet med senaste teknologin

Kompetenshöjande och kostnadseffektiv utbildning för er verksamhet

Strålsäkerhet Norr är ett avancerat kunskapsföretag med specialisering inom hantering, mätning och utbildning vid verksamheter där joniserande strålning förekommer från radioaktiva ämnen, röntgen, acceleratorer etc. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och anpassade lösningar.

Med över 30 års erfarenhet inom området kan vi erbjuda kompletta och optimala lösningar inom området joniserande strålning.

Radioaktiva ämnen används inom ett stort antal tillämpningar inom industrin. Det finns risk att det radioaktiva ämnet sprids. Om ni vill kontrollera eventuell läckage av radioaktivitet hjälper vi er.

 

 

Både metallåtervinning och allmän återvinning kan drabbas av radioaktivitet. Vi hjälper er att välja rätt detektor och vi är med i processen från början till slut.

Vi hjälper till med val av optimala detektorer för detektering av radioaktiva ämnen som kan finnas i lasterna till kraftvärmeverk.

 

Vi är specialister på företagsanpassade utbildningar. Genom att fokusera på era frågeställningar inom strålskydd,  skräddarsyr vi en  kompetenshöjande och kostnadseffektiv utbildning.

 

 

Aktuellt

Installation av strålningsportaler hos Öresundskraft

Öresundskraft kommer under hösten 2018 att installera strålningsbågar vid infarterna. Syftet med bågarna är att upptäcka radioaktivitet i tid innan de når industriområdet med kontamination som följd. Detektorerna är av skintillationstyp och levereras av Sensec AB i...

Strålskyddsmätning hos Norra Skogsägarna

Norra Skogsägarna har installerat ny utrustning som kräver strålskyddsmätning. Efter rekommendation från Strålsäkerhetsmyndigheten har Strålsäkerhet Norr fått i uppdrag att utföra mätningarna kring utrustningen.

Repetition av utbildningen hos Mälarenergi AB

Under årens lopp har Strålsäkerhet Norr gett strålskyddsutbildning till ett stort antal företag. Att utbildningarna är uppskattade visar det faktum att flera företag återkommer och vill ha ytterligare utbildning eller repetitionsutbildningar. Så har varit fallet med...

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen används bl.a. inom sjukvård, industri och universitet. Vissa strålkällor produceras här i Sverige, bl.a. producerar sjukvården vissa strålkällor, t.ex.F-18 som används inom den så kallade PET-tekniken. Men de flesta strålkällorna produceras i ett...