Strålningsdetektorer för fordonskontroll

Mätning av aktivitet med senaste teknologin

Kompetenshöjande och kostnadseffektiv utbildning för er verksamhet

Strålsäkerhet Norr är ett avancerat kunskapsföretag med specialisering inom hantering, mätning och utbildning vid verksamheter där joniserande strålning förekommer från radioaktiva ämnen, röntgen, acceleratorer etc. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och anpassade lösningar.

Med över 30 års erfarenhet inom området kan vi erbjuda kompletta och optimala lösningar inom området joniserande strålning.

Radioaktiva ämnen används inom ett stort antal tillämpningar inom industrin. Det finns risk att det radioaktiva ämnet sprids. Om ni vill kontrollera eventuell läckage av radioaktivitet hjälper vi er.

 

 

Både metallåtervinning och allmän återvinning kan drabbas av radioaktivitet. Vi hjälper er att välja rätt detektor och vi är med i processen från början till slut.

Vi hjälper till med val av optimala detektorer för detektering av radioaktiva ämnen som kan finnas i lasterna till kraftvärmeverk.

 

Vi är specialister på företagsanpassade utbildningar. Genom att fokusera på era frågeställningar inom strålskydd,  skräddarsyr vi en  kompetenshöjande och kostnadseffektiv utbildning.

 

 

Aktuellt

Repetition av strålskyddsutbildningen hos Mälarenergi AB

Under årens lopp har Strålsäkerhet Norr gett strålskyddsutbildning till ett stort antal företag. Att utbildningarna är uppskattade visar det faktum att flera företag återkommer och vill ha ytterligare utbildning eller repetitionsutbildningar. Så har varit fallet med...

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen används bl.a. inom sjukvård, industri och universitet. Vissa strålkällor produceras här i Sverige, bl.a. producerar sjukvården vissa strålkällor, t.ex.F-18 som används inom den så kallade PET-tekniken. Men de flesta strålkällorna produceras i ett...

Larmbågar för kraftvärmeverk

Fler och fler kraftvärmeverk installerar larmbågar vid infarterna. Larmbågarna är strålningsdetektorer och syftet med installationerna är att upptäcka radioaktiva ämnen i lasterna som körs in på området. Oupptäckt radioaktivitet kan orsaka kontamination, dvs....

Larmbågar för återvinningsindustri

Fler och fler återvinningscentraler för metall och allmän återvinning installerar larmbågar vid infarterna. Larmbågarna är strålningsdetektorer och syftet med installationerna är att upptäcka radioaktiva ämnen i lasterna som körs in på området. Oupptäckt...