Stålskyddsutbildning på nätet

Strålsäkerhet Norr har tagit fram en utbildning för de anställda vid kraftvärmeverk. Utbildningen är i fyra delar; Radioaktivitet (olika typer av joniserande strålning och deras egenskaper ur ett strålskyddsperspektiv) Strålningsbiologi (hur vävnaden påverkas av...

läs mer

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen används bl.a. inom sjukvård, industri och universitet. Vissa strålkällor produceras här i Sverige, bl.a. producerar sjukvården vissa strålkällor, t.ex.F-18 som används inom den så kallade PET-tekniken. Men de flesta strålkällorna produceras i ett...

läs mer

Larmbågar för kraftvärmeverk

Fler och fler kraftvärmeverk installerar larmbågar vid infarterna. Larmbågarna är strålningsdetektorer och syftet med installationerna är att upptäcka radioaktiva ämnen i lasterna som körs in på området. Oupptäckt radioaktivitet kan orsaka kontamination, dvs....

läs mer