Öresundskraft kommer under hösten 2018 att installera strålningsbågar vid infarterna. Syftet med bågarna är att upptäcka radioaktivitet i tid innan de når industriområdet med kontamination som följd. Detektorerna är av skintillationstyp och levereras av Sensec AB i Stockholm. Utbildningen kring bågarnas funktion, hantering av radioaktiva ämnen och strålskydd ges av Strålsäkerhet Norr. Strålsäkerhet Norr och Sensec AB har i flera år arbetat gemensamt framgångsrikt kring strålningsmätning/strålskydd vid kraftvärmeverk och återvinning.