Radioaktiva ämnen kan hamna bland soporna

Vissa kraftvärmeverk omvandlar vanliga sopor till värme. Soporna kan vara importerade eller inhemska, t.ex. från sjukvården. Erfarenheten har visat att radioaktiva ämnen kan hamna bland soporna och om dessa inte upptäcks i tid riskerar personalen utsättas för strålning samtidigt som värmeverket kan bli kontaminerad.

Vi har gett ett stort antal uppskattade strålskyddsutbildningar inom detta område, bl.a. till Mälarenergi AB, Fortum (Brista) och Fortum (Högdalen).

Vi hjälper till med val av optimala detektorer för detektering av radioaktiva ämnen som kan finnas i lasterna till kraftvärmeverk.

Radioaktiva ämnen kan hamna bland soporna

Nöjda kunder

Fortum