Mätning av radioaktivitet

Radioaktiva ämnen används inom ett stort antal tillämpningar inom industrin, t.ex. som nivåvakter, vid radiografering, densitetsmätning etc. Vid all användning finns risk att det radioaktiva ämnet sprids på ett oönskat sätt. Mätning av radioaktivitet och radioaktivt spill borde kontrolleras periodiskt.

Även om strålkällan är innesluten i en kapsel så kan det med tiden uppstå små sprickor i kapseln och radioaktivitet kan spridas. Ju äldre strålkällan är, desto större är risken för läckage.

Ofta är det fråga om mycket små mängder som inte går att detektera med vanliga strålskyddsinstrument. Vi använder detektorer som baseras på den senaste teknologin vid mätning av radioaktivitet. Vi identifierar vilken radionuklid som läcker och hur mycket som har läckt.

Om ni misstänker eller vill kontrollera eventuell läckage av radioaktivitet, kontakta oss.

Mätning av radioaktivitet.

Nöjda kunder

Boliden
LKAB