Nordvästra Skånes Renhållnings AB utbildar sin personal i strålskydd genom att använda Strålsäkerhet Norrs (SSN) nätutbildning. Utbildningen är identisk med den som SSN har gett vid ett flertal gånger till olika återvinningscentraler. Den här formen av är ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt att ge utbildning. Eventuella frågor och funderingar kan man skicka till oss på SSN och svaren skickas så fort som möjligt.

Heikki Tölli, Strålningsfysiker