Stålskyddsutbildning på nätet

Strålsäkerhet Norr har tagit fram en utbildning för de anställda vid kraftvärmeverk. Utbildningen är i fyra delar; Radioaktivitet (olika typer av joniserande strålning och deras egenskaper ur ett strålskyddsperspektiv) Strålningsbiologi (hur vävnaden påverkas av...

Transport av radioaktiva ämnen

Radioaktiva ämnen används bl.a. inom sjukvård, industri och universitet. Vissa strålkällor produceras här i Sverige, bl.a. producerar sjukvården vissa strålkällor, t.ex.F-18 som används inom den så kallade PET-tekniken. Men de flesta strålkällorna produceras i ett...