Om oss

Jag som leder Strålsäkerhet Norr heter Heikki Tölli. Min erfarenhet av arbete med joniserande strålning sträcker sig över 30 år.

Jag har disputerat inom mättekniska och beräkningsmässiga delen av strålningsfysiken.

Under 80- och 90-talen arbetade jag som sjukhusfysiker vid Sahlgrenska Universitetssjukhus i Göteborg. Under drygt 5 år tjänstgjorde jag på Internationella Atomenergiorganet (IAEA) i Wien.

 

För närvarande är jag anställd som universitetslektor inom strålningsfysik vid ett av Sveriges största universitet.

Med min långa erfarenhet och varierande bakgrund inom området kan jag bistå er i de strålningsfysikaliska frågorna som ni har.

Det jag fokuserar på i den här verksamheten är att alltid anpassa mitt bidrag utifrån Era frågeställningar. På så sätt kan jag bidra med kostnadseffektiva lösningar oavsett om det är fråga om utbildning, mätning av radioaktivitet, val av optimala strålningsdetektorer,  dosimetri eller något annat relaterad till strålningsfysikaliska frågeställningar.

Välkommen att kontakta Strålsäkerhet Norr!

070-601 6001

info@stralsakerhetnorr.se