Radioaktiva ämnen i metallåtervinning

Radioaktiva ämnen i metallåtervinning

Precis som vid värmeproduktion finns en risk att radioaktiva ämnen kommer med metallskroten. Risken för höga aktiviteter är större här eftersom många högaktiva strålkällor är inkapslade i metall, ofta i rostfritt stål. Eftersom metallkapseln och övrig skrot filtrerar gammastrålningen kan det i vissa fall vara svårt eller omöjligt att upptäcka radioaktiva ämnen, även om man har installerat detektorer för att upptäcka radioaktiva ämnen i metallåtervinning.

En sak att tänka på är brandvarnare som innehåller radioaktivitet. Trots att aktiviteten i en brandvarnare är mycket låg, kan den totala aktiviteten vara relativt hög. Man ska också tänka på att brandvarnare innehåller Am-241 som har en mycket hög radiotoxicitet. Halveringstiden för Am-241 är 432år.