Vissa kraftverk använder sopor för värmeproduktion. Erfarenheten har visat att det finns en stor risk att radioaktiva ämnen hamnar i soporna och kan därför hamna i förbränningsprocessen och ge upphov till kontamination. Dessutom riskerar personalen onödig bestrålning.

 

Strålningsdetektorer är lösningen

Det enda sättet att upptäcka radioaktiviteten i tid är att installera lämpliga strålningsdetektorer vid infarterna.  Fler och fler värmekraftverk har gjort detta.

Det är viktigt att inse att även med installerade detektorer så kan trots detta viss radioaktivitet slinka igenom utan att bli upptäckt. Eftersom detektorerna endast mäter gammastrålning, kan radioaktiva ämnen som enbart sönderfaller med beta eller enbart alfa gå in i processen utan att bli upptäckta. Oftast finns det också risk att neutronstrålande ämnen inte blir upptäckta eftersom en gammadetektor vanligen inte upptäcker neutronstrålning.

Det är också viktigt att med jämna mellanrum mäta radioaktiviteten i askan. Aktiviteten i askan kan vara ganska hög eftersom de radioaktiva ämnena koncentreras här.