Under årens lopp har Strålsäkerhet Norr gett strålskyddsutbildning till ett stort antal företag. Att utbildningarna är uppskattade visar det faktum att flera företag återkommer och vill ha ytterligare utbildning eller repetitionsutbildningar. Så har varit fallet med utbildning som vi har gett till LKAB där man återkom och ville ha ytterligare utbildningsinsatser. För West Atlantic hade vi en ordinarie strålskyddsutbildning för piloter som vi sedan har gett i repris vid tre olika tillfällen. Förra året, oktober 2017, önskade Mälarenergi AB ytterligare en utbildning, dels som repetition och dels till nyanställda vid företaget. Den första utbildningen vid Mälarenergi AB gav vi under 2015.

Önskemålen om flera utbildningar och repetitionsutbildningar visar att våra insatser har varit uppskattade. Det ger oss givetvis råg i ryggen att fortsätta på den inslagna vägen, att satsa på kunskap och kvalitet i allt vi gör inom strålningsfysiken. Våra utbildare är alla disputerade inom strålningsfysiken och har flerårig utbildningsvana.

Heikki Tölli, Strålningsfysiker