Strålsäkerhet Norr har tagit fram en utbildning för de anställda vid kraftvärmeverk. Utbildningen är i fyra delar;

  1. Radioaktivitet (olika typer av joniserande strålning och deras egenskaper ur ett strålskyddsperspektiv)
  2. Strålningsbiologi (hur vävnaden påverkas av joniserande strålning. Olika typer av effekter.)
  3. Strålningsmiljö (i den här delen diskuterar vi vad det innebär att arbeta i en miljö med joniserande strålning. Det vi svarar på om hur vi kan avgöra om en stråldos är ”hög” eller ”låg”.)
  4. Strålningsdetektorer. (I den här delen, som är gratis, tar vi oss en titt på olika detektorer, deras för- och nackdelar)

Del 4. kan ses gratis. Skicka epost till info@stralsakerhetnorr.se så får ni inloggningsuppgifterna till videon. Tillsammans med inloggningsuppgifterna får ni också uppgift om hur mycket det kostar per dygn att hyra alla fyra delarna. Priset per dygn minskar om hyrtiden förlängs.

Notera att utbildningen är anpassad även för återvinningscentraler.