Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, konstaterar i en nyligen publicerad utredning att det råder allvarliga brister inom industrin och vissa myndigheter i strålningsfysiken (strålskydd, strålskyddsdosimetri etc.).

Utredningen kan läsas på

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/forskningsmiljoer-inom-stralsakerheten-underfinansierade/

Strålsäkerhet Norr erbjuder kvalificerade tjänster inom samtliga strålningsfysikområden. Vi har bl.a. lång erfarenhet av utbildning på grund- och avancerad nivå. Inom strålskyddsdosimetrin förfogar vi över den senaste teknologin för att kvantifiera även de lägsta aktivitetsnivåerna. Ni kan med full förtroende anlita oss för att lösa de frågeställningar ni har inom strålningsfysiken.

Heikki Tölli, Strålningsfysiker.