Larmbågar för återvinningsindustri

Fler och fler återvinningscentraler för metall och allmän återvinning installerar larmbågar vid infarterna. Larmbågarna är strålningsdetektorer och syftet med installationerna är att upptäcka radioaktiva ämnen i lasterna som körs in på området. Oupptäckt...