Norra Skogsägarna i Sävar, strax norr om Umeå, har installerat ny utrustning som kräver strålskyddsmätning. Efter rekommendation från Strålsäkerhetsmyndigheten har Strålsäkerhet Norr fått i uppdrag att utföra mätningarna kring utrustningen.