Norra Skogsägarna (Kåge, Skellefteå) har installerat 4 stycken industriella röntgenrör för att mäta densiteten hos virket. Rören är placerade ovanför transportbandet för virket och röntgenanalyserna sker i realtid. Strålsäkerhet Norr har utfört strålskyddsarbeten och har mätt och analyserat strålningsmiljön kring utrustningen. Norra Skogsägarna har tidigare anlitat Strålsäkerhet Norr för liknande strålskyddsarbeten vid deras anläggning i Sävar strax norr om Umeå.