Strålskyddsutbildning

Vi är specialister på företagsanpassad strålskyddutbildning.  Genom att fokusera på företagets frågeställningar inom strålningsfysiken (strålskydd, mätning av radioaktivitet, dosimetri), kan vi skräddarsy  en utbildning som är både kompetenshöjande och kostnadseffektiv. Vi anordnar också kurser i strålskydd med allmän inriktning.

Om ni använder joniserande strålning inom er verksamhet är det viktigt att ha de nödvändiga kunskaperna om strålningen, hur den kan utnyttjas och hur de skadliga effekterna uppstår.

Våra strålskyddsutbildningar uppfyller kraven ställda av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontakta oss för mer information.

Strålskyddsutbildning

Nöjda kunder

Fortum
Fortum
Fortum

och många fler…

Fortum